chỉ tiêu kiểm soát nước nồi hơi công nghiệp
  • Boiler name: chỉ tiêu kiểm soát nước nồi hơi công nghiệp

  • Boiler Distributor:Our product range includes biomass fired thermal fluid heaters, coal fired hot oil boilers, oil/gas fired thermal fluid heaters and molten salt heaters.

  • Available fuel: biomass molding granules, wood chip

  • E-mail: [email protected]

  • Please email or call us for your inquiry

We supply to over 100 countries and regions and have set up offices around the world to ensure prompt delivery of products and services.ZOZEN's main products include industrial boilers, power station boilers, waste heat recovery devices (HRSG), special waste heat boilers, pressure vessels and other five series with more than 400 varieties of specifications, mainly classified as: 10 ~ 220 t/h series power station boilers; SHL series bulk coal-fired Steam and hot water boilers; SZL series pipe assembly boilers; DZL series shell boilers; WNS series, SZS series of oil/gas fired boilers; YLL series of coal-fired thermal fluid heater; YYW series of fuel gas thermal fluid heater; biomass fuel boiler steam and gas combined cycle waste heat boilers, special waste heat boilers and so on.

ZOZEN has built six fully automatic lines for the production of convection pipe, coil pipe, threaded pipe, membrane wall, serpentine tube and header. The parts so produced have consistent dimensions that enable easy assembly and ten years’ extension of a boiler’s life.

If you run into any problems with the boiler, please contact us directly by email or fill out the online service request. We will do our best to resolve any problems you might have within 24 hours.

zozen boiler zozen boiler

CỘNG H;A X; H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT N

CỘNG H;A X; H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM QCVN 18:2014/BXD QUY CHU ẨN K Ỹ THU ẬT QU ỐC GIA AN TO;N TRONG X;Y D ỰNG National technical regulation on

Contact us

Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm h;nh ch;nh lĩn

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM H;NH CH;NH TRONG LĨNH VỰC KẾ TO;N, KIỂM TO;N ĐỘC LẬP C ă n cứ Luật tổ chức Ch;nh phủ ng;y 19 th;ng 6 năm 2015;

Contact us

QUY CHU Ẩ Ỹ THU VỀ CH ẤT L ƯỢ ƯỚ

QCVN 02: 2009/BYT Xu ly nuoc 4 Ghi ch;: - (*) L; ch ỉ ti;u c ảm quan. - Gi ới h ạn t ối đa cho ph;p I: ;p d ụng đối v ới c;c c ơ s ở cung c ấp n ước. - Gi ới h ạn t ối

Contact us

Vai tr; v; chức năng của ng;n h;ng Trung Ương - T;i liệ

Vai tr; v; ch c năng NHTW ứ Mr. Th ng, L p TCố ớ 11 K53 VAI TR; V; CH C NĂNG C AỨ Ủ NG;N H;NG TRUNG NGƯƠ A. CH C NĂNG C A NG;N H;NG TRUNG NG.Ứ Ủ

Contact us

L;m người đ;n ;ng của chị một lần em nh; - truyen 20

T;i lại c; suy nghĩ kh;c cs ko hẳn chỉ c; t/y th;i đ;u, người trong cuộc họ c; c;ch suy nghĩ v; h;nh động ri;ng! Nhưng ở cuộc đời c; mấy ai cầu đc ước thấy đ;u!!

Contact us

Nghị định 36/2016/NĐ-CP quản l; trang thiết bị y tế 20

Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định việc quản l; trang thiết bị y tế gồm: Ph;n loại trang thiết bị y tế; sản xuất, lưu h;nh, mua b;n, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; th;ng

Contact us

download.microso

MSCFŸ; D Ÿ; ;> ;’ r=;; WSUSSCAN.cabšS ;’ r=;; Windows6.0-KB932929-x86.cabˆ d; r=;; Windows6.0-KB932929-x86-pkgProperties.txt; ;; r=;; Windows6.0-KB932929

Contact us

That Son Chau Doc,Thu Khoa Nghia,Truyen Ngan,Tho,But

Gi; i Thi; u S;ch TSC xin gi; i thi; u ; n qu; ; c gi; t; p truy; n ng; n m; i c; a Tr;m C; Mau Nh;m L; a Y;u Th; ; ng xu; t b; n n m 2016

Contact us

L;m người đ;n ;ng của chị một lần em nh; - truyen 20

T;i lại c; suy nghĩ kh;c cs ko hẳn chỉ c; t/y th;i đ;u, người trong cuộc họ c; c;ch suy nghĩ v; h;nh động ri;ng! Nhưng ở cuộc đời c; mấy ai cầu đc ước thấy đ;u!!

Contact us

[Review] SỮA CHUA THƠM + XO;I - Green Garden Caf

Qu;n nằm ngay mặt tiền đường Kha Vạn C;n, đi tr;n đường Phạm Văn Đồng bạn sẽ dễ d;ng nh;n thấy v; bảng hiệu của qu;n rất lớn, c;c chủ bảo vệ ở đ;y cực k; mến

Contact us

Korea, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, Burma

The Periphery of China --Korea, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, Burma, Tibet, and Mongolia. The principle behind this page and this index is that of China as the ;Middle Kingdom;, with the rest of the world arranged around it.

Contact us

Th;ng tư 22/2017/TT-NHNN của Ng;n h;ng Nh; nước Việ

T;i khoản 342- Vốn g;p li;n doanh bằng đồng Việt Nam T;i khoản 346- Vốn g;p li;n doanh bằng ngoại tệ T;i khoản n;y d;ng để phản ;nh to;n bộ vốn g;p v ố n li;n doanh

Contact us

Nữ ho;ng Ai Cập tập cuối | Nhật k; sắc đ

khi đọc m;nh đ; kh;c rất nh;u >”< nhưng z; j 2 ng` lại ở b;n nhau thật hp. nhưng thật ra m;nh cứ mong l; carol vs menfuisư ở b;n nhau cai trị m;i, sẽ c;n những c;u truyện

Contact us

Nghị định 36/2016/NĐ-CP quản l; trang thiết bị y tế 20

Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định việc quản l; trang thiết bị y tế gồm: Ph;n loại trang thiết bị y tế; sản xuất, lưu h;nh, mua b;n, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; th;ng

Contact us

[Địa điểm] B;nh Plan Hoka Hoka - 107 Bắc Hải, Phường 1

Đ; giờ ăn b;nh flan th; nhiều nhưng nghe b;nh flan b; đỏ th; đ;y l; lần đầu ti;n m;nh được thử lun ;, n;i chung b;nh flan ở đ;y kh; ngon nhưng ko đến nỗi xuất sắc nhưng

Contact us

Nữ ho;ng Ai Cập tập cuối | Nhật k; sắc đ

khi đọc m;nh đ; kh;c rất nh;u >”< nhưng z; j 2 ng` lại ở b;n nhau thật hp. nhưng thật ra m;nh cứ mong l; carol vs menfuisư ở b;n nhau cai trị m;i, sẽ c;n những c;u truyện

Contact us

QCVN 30:2012/BTNMT QUY CHU ẨN K Ỹ THU ẬT QU Ố

QCVN 30:2012/BTNMT 5 Tr ường h ợp thi;u đốt ch ất th ải nguy h ại nh ưng kh;ng ch ứa c;c th;nh ph ần halogen h ữu c ơ v ượt ng ưỡng ch ất th ải nguy h ại(3)

Contact us

Korea, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, Burma

The Periphery of China --Korea, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, Burma, Tibet, and Mongolia. The principle behind this page and this index is that of China as the ;Middle Kingdom;, with the rest of the world arranged around it.

Contact us

That Son Chau Doc,Thu Khoa Nghia,Truyen Ngan,Tho,But

Gi; i Thi; u S;ch TSC xin gi; i thi; u ; n qu; ; c gi; t; p truy; n ng; n m; i c; a Tr;m C; Mau Nh;m L; a Y;u Th; ; ng xu; t b; n n m 2016

Contact us

Th;ng tư 22/2017/TT-NHNN của Ng;n h;ng Nh; nước Việ

T;i khoản 342- Vốn g;p li;n doanh bằng đồng Việt Nam T;i khoản 346- Vốn g;p li;n doanh bằng ngoại tệ T;i khoản n;y d;ng để phản ;nh to;n bộ vốn g;p v ố n li;n doanh

Contact us

download.microso

MSCFŸ; D Ÿ; ;> ;’ r=;; WSUSSCAN.cabšS ;’ r=;; Windows6.0-KB932929-x86.cabˆ d; r=;; Windows6.0-KB932929-x86-pkgProperties.txt; ;; r=;; Windows6.0-KB932929

Contact us

LEAVE YOUR MESSAGE!

7*24 hours of counseling service, offering the most effective and fastest service to ensure that the loss caused by the failure for customers is minimized.

Contact us